Over deze site

Toen ik een aantal maanden na Eric zijn dood nog eens wilde kijken op zijn website, moest ik verdrietig concluderen dat deze verdwenen is.

Het maakte mij verdrietig omdat Eric altijd met veel liefde en zorg met zijn website bezig was. Hij was er trots op dat zijn teksten gelezen werden, ook denk ik dat bezig zijn met zijn site hem in staat stelde in zijn eigen bdsm bubbel te stappen.

De manier waarop ik invulling geven wil aan deze site is balanceren op een soms onzichtbaar koord. Ik zoek naar de voetsporen die Eric achterliet, op het internet, via zijn verhalen, via gesprekken die ik met hem had, via herinneringen die anderen aan hem hebben en ik hoop daarmee een mooie nieuwe plek te bieden die ruimte geeft tot bezinning, ieder op onze eigen manier. Daar waar mogelijk verwijs ik naar online publicaties op andere sites, ook heb ik een aantal teksten via webarchief veilig gesteld om ze te kunnen bewaren.

Met dit eerbetoon wil ik niemand kwetsen, het is mijn opzet om een ruimte te creëren die mogelijkheden biedt om te herinneren, terug te denken, stil te staan, gewoon even die connectie met Eric te voelen wanneer iemand daar behoefte aan heeft.

Wil je contact opnemen met mij, of heb je een herinnering die je graag hier delen wilt, neem dan contact op met mij het contact formulier op deze site.

Karen

%d bloggers like this: